800W ExeGate 800NPXE

Specification

P/NEX292177-S
EAN4895205107533