800W ExeGate 800NPXE

Specification

P/NEX292177-PC
EAN4895205119871