750W ExeGate 750NPXE

Specification

P/NEX292176
EAN4895205130517